[18:00 LIVE] Deskundigenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen (WTP) – Eerste Kamer

0
172

Live: Deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) – Eerste Kamer.

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert dinsdag 14 februari een eerste deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Programma:
18.00 – Blok 1: Uitvoerbaarheid
Rob de Brouwer, Senioren Netwerk Nederland (SNN)
Jos Heuvelman, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Tjerk Kroes, De Nederlandsche Bank (DNB)
Francine van Dierendonck, Algemene Pensioen Groep (APG)

19.15 uur – Blok 2: Handhaafbaarheid
Ben Schuurman, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) Belastingdienst
Kees Goudswaard, Universiteit Leiden
Lans Bovenberg, Universiteit Tilburg

20.15 uur – Blok 3: Implementatie
Hans van Meerten, Universiteit Utrecht
Jean Frijns, Vrije Universiteit Amsterdam (emeritus)
Sylvester Eijffinger, Universiteit Tilburg

In drie blokken gaan de leden van de commissie met deskundigen het gesprek aan over dit wetsvoorstel. In het bijzonder wordt hierbij op 14 februari ingegaan op de thema’s ‘uitvoerbaarheid’, ‘handhaafbaarheid’ en ‘implementatie’.

Voorzitter: M.L. (Mei Li) Vos.
Ondervoorzitter: R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman.
Griffier: C.C. (Candacé) van der Bijl.

Na opening door senator Mei Li Vos, voorzitter van de commissie SZW, verzorgen de deskundigen een inleiding van maximaal 5 minuten, waarbij het wetsvoorstel vanuit de praktijk belicht wordt. Na de inleidingen hebben de leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Over de Wet toekomst pensioenen
Het wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel werkt de hoofdlijnen uit en verankert ze in de wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel bevat tevens voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.

Stand van zaken:
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel (EK, B) op 22 december 2022 na hoofdelijke stemming met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen aangenomen.
Voor: ChristenUnie, D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SGP en Volt.
Tegen: SP, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, BBB, JA21, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Deelnemers:

Voorzitter:

————————————
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
Live opgenomen beelden uit de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie.

BRON: Eerste kamer