Debat over vuurwerkverbod voor consumenten

0
293
De Tweede Kamer debatteert op woensdag 8 juni over een wetsvoorstel dat het afsteken van vuurwerk door consumenten verbiedt. Het voorstel is ingediend door Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD). Volg het plenaire debat vanaf 19.30 uur live.

Het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Klaver en Ouwehand pleit voor een algeheel verbod op het verkopen en afsteken van consumentenvuurwerk. Zij willen daarmee overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu voorkomen.

Slachtoffers en milieu

“De jaarwisseling is een feest voor iedereen in Nederland. Maar de jaarlijkse viering heeft een schaduwzijde”, schrijven de indieners in hun voorstel. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd.
Ook vinden Klaver en Ouwehand dat de jaarwisseling in Nederland een zware belasting is voor de openbare orde en de rechtsorde, de veiligheid, de volksgezondheid en het milieu. Zij willen daarom een vuurwerkverbod voor consumenten. Het professioneel afsteken van vuurwerk laat het voorstel ongemoeid.

Initiatiefwetsvoorstel

Omdat het een initiatiefwetsvoorstel betreft, wordt het verdedigd door de indieners. Kamerleden Klaver en Ouwehand zitten daarom in vak K, waar gewoonlijk de bewindslieden zitting hebben.

 

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet
milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering
van een vuurwerkverbod voorconsumenten (1e TK) (35386)
Naam: Fractie: Spreektijd:
1. W.R. van Haga Groep Van Haga 10 min
2. F.P. Wassenberg PvdD 10 min
3. M. van Nispen SP 10 min
4. K. Bouchallikh GroenLinks 10 min
5. H.E. de Hoop PvdA
6. R.W. Knops CDA 7 min
7. E.A. Haverkort VVD 12 min
8. B.J. Eerdmans JA21 6 min
9. S.J.F. van der Graaf ChristenUnie 6 min
10. K.B. Hagen D66 8 min
11. A. Kops PVV 6 min
12. C. Stoffer SGP
13. C.A.M. van der Plas BBB 6 min