Eerste Kamerdebat dag uitgesteld door ontbreken quorum

0
161

Nieuwsbericht Eerste Kamer

Het beleidsdebat in de Eerste Kamer over de Staat van de rechtsstaat, dat maandagmiddag zou beginnen, is als gevolg van het ontbreken van de vereiste meerderheid aan Kamerleden uitgesteld tot dinsdagmorgen. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn besloot hiertoe maandagavond omdat het quorum – het grondwettelijk vereiste aantal van 38 leden (een meerderheid) dat de presentielijst moet tekenen voordat een vergadering in de Eerste Kamer van start kan gaan – niet was bereikt. Voorafgaand aan dit besluit was het aanvangstijdstip van de vergadering al twee keer opgeschort. Er ontbraken aanvankelijk vier en uiteindelijk één Kamerlid voor het noodzakelijke quorum.

Overleg tussen de Voorzitter en de aanwezige woordvoerders in het debat over de Staat van de rechtsstaat

Eerste Kamervoorzitter Bruijn verontschuldigde zich bij de aanwezige bewindslieden Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Weerwind (Rechtsbescherming) en Uslu (Media) voor het uitstel. Hij kondigde aan de gang van zaken dinsdag te zullen bespreken in het wekelijkse overleg met de fractievoorzitters van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer vergadert doorgaans alleen op dinsdag. Vanwege een drukke plenaire agenda op dinsdag 31 mei was besloten het debat over de Staat van de rechtsstaat maandag te beginnen, een dag waarop veel senatoren hun hoofdfunctie uitoefenen.

 

Bron: EersteKamer.nl