Frans Timmermans noemt hoofdlijnenakkoord ‘AsociaaI’ Geert Wilders pareert – Formatie Tweede Kamer

0
47

Interruptiedebat tussen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Geert Wilders (PVV) over het recent tot stand gekomen hoofdlijnenakkoord, Timmermans komt met een opsomming van redenen waarom hij het nieuwe hoofdlijnenakkoord als asociaal beschouwt.

Timmermans brengt vijf punten naar voren:
1. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld en hij voorziet dat er in de toekomst 17.000 meer kinderen in armoede zullen leven, wat volgens Timmermans totaal onnodig is.
2. Voor de verkiezingen werd beloofd dat het minimumloon omhoog zou gaan, maar die belofte wordt nu niet nagekomen.
3. De voorgestelde verkorting van de WW-periode, waardoor werklozen minder lang aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.
4. Het ontbreken van maatregelen voor mensen met zware beroepen, terwijl er een dringende behoefte is aan steun voor deze groep.
5. Het verminderen van de eigen bijdrage in de zorg komt veel later dan beloofd, zonder dat chronisch zieken hier voordeel van hebben.

Geert Wilders reageert op de kritiek van Timmermans en verdedigt de beslissingen in het akkoord. Wilders stelt dat Timmermans juist zou moeten applaudisseren. Deze discussie biedt een diepgaand inzicht in de verschillende visies en argumenten van beide politici.

Bekijk deze uitwisseling om meer te leren over de controverses rond het nieuwe hoofdlijnenakkoord, bij het debat over het verslag van de Kabinetsformatie en het hoofdlijnenakkoord – Tweede Kamer.

Spreker: Geert Wilders – Partij voor de Vrijheid.
Interrupties door: Frans Timmermans – GroenLinks-PvdA
Voorzitter: Martin Bosma.
Bewindspersonen: Informateurs: Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf.
Fragmenten uit: Debat over de Kabinetsformatie & Hoofdlijnenakkoord – Formatiedebat Tweede Kamer 22 mei ’24.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

Debat terugkijken: youtu.be/ziwRjsc77WU
————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————