Geert Wilders ‘SP heeft landelijk nog nooit iets bereikt!’ v Jimmy Dijk – Formatiedebat Tweede Kamer

0
37

Meerdere interruptiedebatten (gecompileerd) tussen Jimmy Dijk (SP) en Geert Wilders (PVV). Dijk uit kritiek op het hoofdlijnenakkoord, welke volgens Dijk niet sociaal voor lagere inkomens uit zou vallen, en vooral bevorderlijk is voor mensen met een hoger inkomen / vermogen. Van Dijk bevraagt Wilders o.a. over de dalende kinderarmoede en de niet dalende pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen, Dijk stelt dat Wilders alleen cadeautjes geeft aan de grote aandeelhouders. Wilders reageert fel, en pareert met een lange opsomming van 10 maatregelen die de coalitie wél wil gaan nemen, namelijk:

1. Het bevriezen van het eigen risico voor twee jaar en daarna een flinke verlaging (van 385 naar 165 euro).
2. Lastenverlichting.
3. Verhoging van de huurtoeslag.
4. Verhoging van het kind gebonden budget.
5. Extra geld voor groepen die in de knel zitten.
6. Verlaging van de energiebelasting om de energierekening te verlagen.
7. Een Accijnsverlaging.
8. Lastenverlichting voor werkende middeninkomens.
9. Voortzetting van het plan voor gratis kinderopvang om werkende ouders te ondersteunen.
10. Compensatie voor studenten om hen te helpen met hun studiekosten.
Wilders stelt daarom dat het pakket zelden zo sociaal is geweest.

Dijk stelt dat de nieuwe coalitie het eigenrisico naar 0 had kunnen brengen als het geen extra geld had uitgetrokken voor o.a. inkoop eigen aandelen, dividend- en verkoopwinstbelasting, belasting op vermogen/ sparen en beleggen, en verruimen van de renteaftrek winstbelasting.

In een aantal vervolginterrupties brengt Dijk allerlei zaken naar voren die ontbreken in het akkoord, zoals o.a. het besluit van de nieuwe coalitie om niet te kiezen voor het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd voor mensen met een zwaar, fysiek beroep. Hij uit zijn zorgen over de impact van deze beslissing op mensen die jarenlang zwaar werk hebben verricht en vraagt Wilders om verantwoording.

Bekijk deze interessante en diepgaande uitwisseling tussen Jimmy Dijk en Geert Wilders om meer te leren over de verschillende standpunten en plannen van beide politici. Dit debat biedt een scherp inzicht in hoe de nieuwe coalitie van plan is om de sociale en economische uitdagingen van Nederland aan te pakken, bij het debat over het verslag van de Kabinetsformatie en het hoofdlijnenakkoord – Tweede Kamer.

Spreker: Geert Wilders – Partij voor de Vrijheid.
Interrupties door: Jimmy Dijk – Socialistische Partij.
Voorzitter: Martin Bosma.
Bewindspersonen: Informateurs: Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf.
Fragmenten uit: Debat over de Kabinetsformatie & Hoofdlijnenakkoord – Formatiedebat Tweede Kamer 22 mei ’24.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

Debat terugkijken: youtu.be/ziwRjsc77WU
————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————