Hoofdelijke stemmingen & stemverklaringen Wet Toekomst Pensioenen – WTP Eerste Kamer

0
85

De Eerste Kamer stemt over de Wet toekomst pensioenen (WTP).

De pensioenwet is met een meerderheid van 46 stemmen aangenomen, 27 Senatoren hebben tegen de WTP gestemd.
*Dit is geen twee derde meerderheid, wat volgens een aantal mensen wel een vereiste zou zijn, dit verhaal krijgt wellicht nog een staartje.*

Voorzitter: Jan Anthonie Bruijn.
Bewindspersonen: Carola Schouten – Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.
Fragmenten uit: Stemmingen Eerste Kamer 30 mei ’23.
Locatie: Plenaire zaal, Eerste Kamer.
————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie.

Bedankt voor het kijken.

Bron: EersteKamer.nl