Kamerleden in bezwaar tegen betoog Dennis Ram ‘Deze FB-wijsheden kosten mensenlevens’ – Tweede Kamer

0
57

Kamerleden maken bezwaar tegen het betoog van Dennis Ram (PVV) – Den Haag 19 juni 2024.

In het debat over de BuHa-begroting laaiden de emoties hoog op toen verschillende Kamerleden hun bezorgdheid uitten over de aanhoudende beschuldigingen van de PVV jegens de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). De discussie werd gekenmerkt door felle interrupties en scherpe woordenwisselingen tussen Dennis Ram (PVV) en vertegenwoordigers van andere partijen, waaronder GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, DENK, D66, en SP.

Beschuldigingen en Verontwaardiging
Mevrouw Hirsch (GroenLinks-PvdA) uitte haar verontwaardiging over de voortdurende beschuldigingen van de PVV richting UNRWA. Ze benadrukte dat er volgens de plaatsvervangend minister geen bewijs is voor de aantijgingen die de PVV blijft herhalen. Hirsch stelde dat deze ongegronde beschuldigingen levens kosten en vroeg zich af waar Dennis Ram zijn informatie vandaan haalt. Ze bekritiseerde de PVV voor het verspreiden van feitenvrije verhalen die de humanitaire hulpverlening in Gaza ondermijnen.

Reactie van Dennis Ram
Dennis Ram (PVV) verwees naar foto’s en informatie die volgens hem op internet te vinden zijn als bewijs voor zijn beweringen. Hij beschuldigde UNRWA ervan tunnels te faciliteren die door Hamas zouden worden gebruikt en stelde dat er geen sprake is van hongersnood in Gaza, gebaseerd op cijfers van calorieën die volgens hem dagelijks beschikbaar zijn.

Reacties van Andere Partijen
Meerdere Kamerleden uitten hun bezorgdheid over de uitspraken van Dennis Ram. Mevrouw Kamminga (VVD) en Mevrouw Zeedijk (NSC) spraken hun onbegrip uit over de ontkenning van de hongersnood in Gaza door de PVV. Ze benadrukten dat de situatie in Gaza kritiek is en dat hulp noodzakelijk is. De heer Van Baarle (DENK) beschuldigde de PVV van een feitenvrije agenda en benadrukte de humanitaire nood in Gaza.

Slotwoord van Dennis Ram
Ram bleef standvastig in zijn positie en stelde dat hij zich baseerde op wetenschappelijke bronnen en rapporten die aantonen dat er geen hongersnood is. Hij benadrukte dat Israël veel humanitaire hulp biedt, ondanks de moeilijke omstandigheden door de voortdurende oorlog met Hamas.

Conclusie
Het debat toonde de diepe verdeeldheid in de Tweede Kamer over de situatie in Gaza en de rol van UNRWA. Terwijl de PVV zich blijft verzetten tegen financiële steun aan UNRWA, roepen andere partijen op tot meer empathie en hulp voor de inwoners van Gaza. Het is duidelijk dat dit onderwerp nog lang niet is uitgepraat en verdere discussies zullen volgen.

Spreker: Dennis Ram Partij voor de Vrijheid.
Interrupties door: Daniëlle Hirsch GL-PvdA, Femke Zeedijk NSC, Roelien Kamminga VVD, Stephan van Baarle DENK, Sarah Dobbe SP, Mpanzu Bamenga D66.
Voorzitter: Tom van der Lee
Bewindspersonen: Minister Liesje Schreinemacher.
Fragmenten uit: Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 samenhangende met de Voorjaarsnota 19 juni ’24.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan.
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar blijf bij het onderwerp van het debat en hou het netjes!

Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen.
Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————