Kamervragen Alexander Kops over het bericht ‘Warmtepomp blijkt enorme vervuiler’ – Tweede Kamer

0
120

Kamervragen Alexander Kops (PVV) aan Hanke Bruins Slot (minister BZK), bij afwezigheid van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, over het bericht ‘Warmtepomp blijkt enorme vervuiler, noodmaatregel in de bouw’, inclusief interrupties Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga, Renske Leijten (SP) & Peter de Groot (VVD) – Vragenuur, Tweede Kamer.

Spreker: Alexander Kops – Partij voor de Vrijheid.
Interrupties door: Caroline van der Plas – Boer Burger Beweging, Wybren van Haga, Renske Leijten – Socialistische Partij, Peter de Groot – VVD.
Voorzitter: Vera Bergkamp.
Bewindspersonen: Hanke Bruins Slot – Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Fragmenten uit: Vragenuur, Tweede Kamer 21 feb ’23.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————