[LIVE] Debat over de voorjaarsnota 2022 (19 sprekers) – Tweede Kamer plenair 15 juni 2022

0
48

Live: Debat over de voorjaarsnota 2022.

Sprekerslijst:
1. G. Wilders PVV 7 min
2. S.T.M. Hermans VVD 8 min
3. L.M.C. Marijnissen SP 6 min
4. J.M. Paternotte D66 8 min
5. A.H. Kuiken PvdA 6 min
6. P.E. (Pieter) Heerma CDA 7 min
7. J.F. Klaver GroenLinks 6 min
8. G.J.M. Segers ChristenUnie 5 min
9. L. van Raan PvdD 5 min
10. T.H.P. Baudet FVD 5 min
11. B.J. Eerdmans JA21 5 min
12. C. Stoffer SGP 5 min
13. F. Azarkan DENK 5 min
14. L.A.J.M. Dassen Volt 5 min
15. N.L. den Haan Fractie Den Haan 5 min
16. C.A.M. van der Plas BBB 5 min
17. S.H. (Sylvana) Simons BIJ1 5 min
18. W.R. van Haga Groep Van Haga 2.5 min
19. P.H. Omtzigt Omtzigt 2.5 min
20.

Voorzitter: Vera Bergkamp
Vak K: Sigrid Kaag, Mark Rutte

In de Voorjaarsnota en Najaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het rijk. Samen met de Miljoenennota geven de Voorjaarsnota en Najaarsnota een totaaloverzicht van de ‘toestand van ‘s Rijks financiën’.

Het debat over de Voorjaarsnota is altijd eind juni of begin juli, kort voor het zomerreces. De minister van Financiën moet de voorjaarsnota dan ook uiterlijk 1 juni bij de Kamer indienen. Vaak wordt er in de debatten over de voorjaarsnota vooruitgekeken naar de Miljoenennota.

Suppletoire begrotingen
Als een minister meer geld nodig heeft dan hij volgens de begrotingswet heeft gekregen, is een suppletoire of aanvullende begrotingswet nodig. Bijvoorbeeld als de uitgaven voor een bepaald doel hoger zijn uitgevallen dan van tevoren is geschat. Suppletoire begrotingen zijn vernieuwde versies van de begrotingen. Deze moeten door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer behandeld en goedgekeurd worden. Er is vrijwel nooit sprake van grote wijzigingen. Suppletoire begrotingen worden door de Tweede en Eerste Kamer behandeld als wetsvoorstellen; de Tweede Kamer kan ze ook aanpassen, de Eerste Kamer niet.

——————————-
Laatste video’s:
Interruptiedebat Thierry Baudet & Lammert van Raan over klimaatplannen https://youtu.be/C0w8tNdnqL0

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek

Maximale archivering voor livestreams is ~ 11uur55min. Voor restant, zie https://www.twitch.tv/arnews

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Twitter, korte filmpjes ▶ https://twitter.com/ArnewsNL
Studio Arnews: https://twitter.com/ARnewsNL/status/1414888881619709975

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI

Twitter: https://twitter.com/ArnewsNL

Arnews steunen: https://arnews.nl/steun-arnews/

————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O