[LIVE] Debat over het NPLG en de Stikstofproblematiek – Stikstofdebat Tweede Kamer

0
78

Live: Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
– Stikstofdebat Tweede Kamer.

Sprekerslijst:
1. T.C. (Tjeerd) de Groot D66 6 min
2. C.A.M. van der Plas BBB 6 min
3. E. Ouwehand PvdD 6 min
4. A. Kops PVV 6 min
5. D.J. Eppink JA21 6 min
6. L. Bromet GroenLinks 6 min
7. A.A.H. van Campen VVD 6 min
8. M. Koekkoek Volt 6 min
9. W.R. van Haga Groep Van Haga 3 min
10. P.A. Grinwis ChristenUnie 6 min
11. N. Gündogan Gündogan 3 min
12. P.H. Omtzigt Omtzigt 3 min
13. J. Thijssen PvdA 6 min
14. R. Bisschop SGP 6 min
15. S.M. Beckerman SP 6 min
16. D.G. Boswijk CDA 6 min
17. G.F.C. van Meijeren FVD 6 min

Voorzitter:
Vak K: Piet Adema – Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit &
Christianne van der Wal – Minister voor Natuur en Stikstof.

Te behandelen zaken
1 Reactie op memo ‘Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte’ en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’
2 Reactie op brief van de provincie Overijssel over handhaving PAS-meldingen
3 Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de Taakgroep Ecologische Onderbouwing
4 Stand van zaken stikstof en landelijk gebied
5 Reactie op verzoek commissie inzake notitie ‘Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe’
6 Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)
7 Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstukken 35334/32813, nr. 199)
8 Sectorbijdragen stikstof
9 Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan
10 Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO ‘Een weg uit de stikstofproblematiek’
11 Rapport ‘Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk’
12 Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stallen
13 Toezegging externe evaluatie RIVM
14 Hectareanalyse Natuuropgave Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
15 Invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied door provincies
16 Reactie op verzoek commissie over reikwijdte en tijdspad van een QuickScan en het onderzoek naar de laatste cijfers met betrekking tot de economische schade van de stikstofcrisis
…. -32

————————————
Laatste video’s:
Alexandra van Huffelen beweert dat ze moest instemmen om mee te kunnen blijven praten https://youtu.be/aEQp_p0EaWs

Pieter Omtzigt & Renske Leijten confronteren Alexandra van Huffelen met buitenspel zetten Kamer youtu.be/XH82PG02Xo8

Pieter Omtzigt ‘D66 neemt afstand van beginselen democratie’ v Hind Dekker-Abdulaziz youtu.be/C_O2_rnUWgE

Harm Beertema spreekt Lisa Westerveld aan op aangenomen GroenLinks motie youtu.be/PZNsou2bWyI

Terugkijken: Interpellatie-Leijten over negeren Kamermeerderheid Europese Digitale ID youtube.com/live/2jcRfvKZ228

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O