[LIVE] Debat over het Vestigingsklimaat in Nederland – Tweede Kamer

0
75

Live: Debat over het vestigingsklimaat in Nederland
– Tweede Kamer.

Sprekerslijst:
1. M. Amhaouch CDA 4 min
2. R.H. (Romke) de Jong D66 4 min
3. L.A.J.M. Dassen Volt 4 min
4. P.J.T. van Strien VVD 4 min
5. S.C. Kröger GroenLinks 4 min
6. W.R. van Haga Groep Van Haga 2 min
7. S.J.F. van der Graaf ChristenUnie 4 min
8. R.M. Leijten SP 4 min
9. D.J. Eppink JA21 4 min
10. S.R.T. van Baarle DENK 4 min
11. D.J.G. Graus PVV 4 min
12. B.C. Kathmann PvdA 4 min
13. C.A.M. van der Plas BBB 4 min
14. C. Stoffer SGP 4 min
15. T.H.P. Baudet FVD 4 min

Voorzitter: Vera Bergkamp.
Bewindspersonen: Micky Adriaansens – Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Te behandelen zaken
1. Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk.
2. Het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat.
3. Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.
4. Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid.
5. Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid.
6. Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland.

————————————
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O