[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 14 april 2023

0
184

Live: De persconferentie van premier Mark Rutte over de Ministerraad van 14 april 2023.

Agenda ministerraad:
1. Notulen van de vergadering van 24 maart 2023 (nr.3781892)
2. Hamerstukken
a. Wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer
zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en
samenstelling van afvalstoffen (Staatssecretaris van I&W)
3. Oekraïne
a. Brief aan de Tweede Kamer inzake verzamelbrief opvang Oekraïne
(Staatssecretaris van J&V)
4. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 11 april 2023, nr.14
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
5. Nadere rapporten
a. Nader rapport bij nota van wijziging wet transparantie maatschappelijke
organisaties (Wtmo) (Minister van J&V)
6. Benoeming en instelling
a. Benoeming van een nieuw lid van de Kiesraad (Minister van BZK)
b. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch
zorglandschap (Minister van VWS)
7. Tijdelijke experimentenwet bijstand in het stemhokje (Minister van BZK)
8. Brief aan de Staten-Generaal inzake toetsingskader in verband met verlenging
van de garantieregeling Borgstelling MKB bedrijven (BMKB) per 1 juli 2023 tot en
met 30 juni 2027 (Minister van EZK)
9. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op de evaluatie Regeling late
zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling
LZA/LP) en het vervolg van de voorgenomen Regeling levensbeëindiging bij
kinderen van 1-12 jaar (Regeling L1-12) (Minister van VWS)
10. Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen
enquêteprocedure (Minister voor Rechtsbescherming)
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake gasleveringszekerheid (Minister voor K&E)
12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 11 april 2023
a. Vierhoek
b. MCMenS
1a. Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs
(Minister voor PVO)
1b. Verzoek om spoedadvies Raad van State
13. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
14. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender

——————————-
Fragmenten/ hoogtepunten debat over Pegas:
Caroline van der Plas vraagt opheldering over stemafspraken binnen de coalitie youtu.be/u4K7zT0Gj1o

Motie Caroline van der Plas spreekt uit dat Nederlanders door de regering zijn bedrogen & misleid youtu.be/rpNZ0TJQeb8

Pieter Omtzigt onthult: Partijpolitieke-discipline is ongekend hoog, dwarsliggers worden afgevoerd youtu.be/q7N14K8w46s

Caroline van der Plas ‘Rutte is de enige die er al die jaren met de neus bovenop zat’ youtu.be/xsGN25zR6jM

Sandra Beckerman ‘Hoelang, laten we premier Rutte zich nog zo opstellen?’ https://youtu.be/BnLTxswFvE4

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O