[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 21 april 2023

0
191

Live: De persconferentie van premier Mark Rutte over de Ministerraad van 21 april 2023.

Agenda ministerraad 21 april ’23:
I Agenda
0. Vaststelling agenda
1. Notulen van de vergadering van 31 maart 2023
(nr.3782178)
2. Hamerstukken
a. Wijziging van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 in
verband met de actualisering van dat besluit (minister van LNV
3a. Voorjaarsbesluitvorming (Minister van Financiën)
3b. HGIS-besluitvorming 2023 (Minister van BZ)
4. Oekraïne
a. Aanpassing risicoregeling IMF-lening Oekraïne (Minister van Financiën)
Afgevoerd
5. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 18 april 2023, nr.15
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
6. EU-implementatie
a. Wijziging Besluit spoorverkeer (Staatssecretaris van I&W)d van State
13. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
14. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
7. Benoemingen en instelling commissies
a. Regeling instelling adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de
Grondwet (Minister van BZK)
b. Besluit houdende benoeming van de leden van het adviescollege inzake de
werking van artikel 57 van de Grondwet en vaststelling van de vergoeding
(Minister van BZK)
c. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW)
8. Brief aan de Tweede Kamer inzake actuele situatie asielketen (Staatssecretaris
van J&V)
9. Brief aan de Tweede Kamer inzake Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022
(Minister van BZK)
10. Kabinetsstandpunt initiatiefvoorstel Sneller/Kathmann vervroegd stemmen in het
stemlokaal (Minister van BZK)
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake beheersing instroom internationale studenten
(Minister van OCW)
12. Herziene staatsgarantie ontwikkelingsbank FMO (Minister van Financiën)
13. Verzamelwet gegevensverwerking VWS I (Minister van VWS)
14. Voorstel van wet tot wijziging van de Tabaks-en rookwarenwet, houdende de
regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten
(Staatssecretaris van VWS)
15. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 18 april 2023
a. RFEI
a1. Concept-kabinetsreactie parlementaire enquêtecommissie
aardgaswinning Groningen (Staatssecretaris van EZK)
b. RFL
b1. Notitie inzake stikstofruimte SSRS (Minister van N&S)
Aangehouden tot een volgende vergadering.
c. MCKE
c1. Voorjaarspakket Klimaat (Minister van K&E)
d. Vierhoek
16. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
17. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O