[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 27 januari 2023

0
115

Live: Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad van 27 januari 2023.

Behandelde agenda ministerraad:
I Agenda
0. Vaststelling agenda
1. Notulen van de vergadering van 13 januari 2023
(nr.3779352) x
2. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 24 januari 2023, nr.3
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
3. Nadere rapporten
a. Nader rapport inzake wetsvoorstel aanpak samenhangende meervoudige
problematiek sociaal domein (Wams) (Staatssecretaris van VWS)
4. Benoemingen en instelling
a. Benoemen nieuwe voorzitter College financieel toezicht Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Staatssecretaris van BZK)
b. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW)
c. Instellingsbesluit commissie onderzoek uithuisplaatsingen (Minister voor
Rechtsbescherming)
5. Aanpassing Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers om de
vergoeding voor de werkzaamheden van leden van de provinciale staten en de
algemene besturen en de waterschappen te verhogen (Minister van BZK)
6. Januaribrief (Minister van Financiën)
7. Fiscale verzamelwet 2024 (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en
Belastingdienst))
8. Besluit geneesmiddelenprijzen (Minister van VWS)
9. Wijziging Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG (Minister van VWS)
– 2 – MR 27 januari 2023
10. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 24 januari 2023
a. REA
b. RFEI
c. Vierhoek
11. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
12. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
XX. Besluitenlijst

——————————-
Laatste video’s:
Pieter Omtzigt ‘Ik geloof niets meer van wat premier Rutte hier zei’ https://youtu.be/KE4zrgJkY7U

Martin Bosma ‘Voor onze ogen zien we onze vrijheid sterven, elke dag een beetje meer’ https://youtu.be/01qwPUeH1fU

Caroline van der Plas ‘Waarom moet de burger het falen van de overheid oplossen?’ https://youtu.be/CIslL2y22Oc

————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O