[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – Gaswinning Groningen – 24 feb 2023

0
308

Live: Persconferentie van premier Mark Rutte over de ministerraad van 24 februari 2023.

Parlementaire enquêtecommissie: belangen van Groningers structureel genegeerd bij gaswinning.


Behandelde agenda ministerraad:
0. Vaststelling agenda
1. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050)
2. Hamerstukken
a. Wijziging van het besluit diergeneeskundigen (Minister van LNV)
3. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 februari 2023, nr. 7
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
4. EU-implementatie
a. Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing
van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/362 (Minister van BZ)
5. Pensioenen
a. Mandaat onderhandelingen pensioenregelingen ABP (Minister van BZK)
b. Mandaataanvraag pensioenregelingen voor militairen per 1 januari 2026
(Staatssecretaris van Defensie)
c. Wijziging van het besluit financieel toetsingskader pensioenfonds en het
besluit uitvoering pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling
vanwege vaststelling van de parameters vanaf inwerkintreding van de wet
toekomst pensioenen (Minister voor APP)
d. Besluit toekomst pensioenen (Minister voor APP)
6. Kabinetsreactie initiatiefnota van het lid van Baarle inzake eeuwigdurende
grafrust (Minister van BZK)
7. Mandaat herfinanciering liquiditeitsleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten
(Staatssecretaris van BZK)
Aangehouden tot een volgende vergadering.
8. Brief aan de Tweede Kamer inzake evaluatie-aanpak corona steunpakketten
(Minister van Financiën)
9a. Wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))
Zie MR 3 februari 2023, pt.16b1
9b. Intrekking wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))
Zie MR 3 februari 2023, pt.16b2
10. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluitvorming over projecten Nationaal
Groeifonds (Minister van EZK)
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake contouren subsidiemaatregel gasopslag
Bergermeer (Minister voor K&E)
12. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidsreactie IBO jeugdcriminaliteit
(Minister voor Rechtsbescherming)
Zie MR 17 februari 2023, pt.11
13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 21 februari 2023
a. RBJ
b. RWIZO
b1. Visie kansengelijkheid funderend onderwijs (Minister voor PVO)
14. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
15. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Brief aan de Staten-Generaal inzake TenneT (Minister van Financiën)
b. Internetconsultatie wetsvoorstel Wet betaalbare huur (Minister voor VRO)

——————————-
Laatste video’s:
Debat over het NPLG en de Stikstofproblematiek, Stikstofdebat https://youtube.com/live/NIkqlS7hg38

Alexandra van Huffelen beweert dat ze moest instemmen om mee te kunnen blijven praten https://youtu.be/aEQp_p0EaWs

Pieter Omtzigt & Renske Leijten confronteren Alexandra van Huffelen met buitenspel zetten Kamer youtu.be/XH82PG02Xo8

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O