[LIVE] Persconferentie vicepremier Sigrid Kaag over de Ministerraad – 17 februari 2023

0
60

Live: Persconferentie vicepremier Sigrid Kaag over de Ministerraad ministerraad van 17 februari 2023.

Behandelde agenda ministerraad:
1a. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050)
1b. P-Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780252)
1c. P-Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780270)
2. Oekraïne
a. Verzamelbrief opvang Oekraïne (Staatssecretaris J&V)
b. NVR-OEK d.d. 14 februari 2023
b1. Incidentele Suppletoire Begroting Defensie 2023 (Minister van
Defensie)
3. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 februari 2023, nr.6
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
4. EU-implementatie
a. Wijziging van de Wet milieubeheer (Staatssecretaris van I&W)
5. Nadere rapporten
a. Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag en
enige andere wetten (hervorming van de huurtoeslag) (Minister voor VRO)
Zie MR 10 februari 2023, nr.10b
– 2 – MR 17 februari 2023
6. Benoeming en instelling
a. Instellingsbesluit Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming
Industrie (Minister van EZK)
b. Instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal
minimum Caribisch Nederland (Minister voor APP)
7. Beleidsdoorlichting
a. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsdoorlichting van artikel 1 van
hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en de kabinetsreactie (Staatssecretaris van
BZK)
b. Brief aan de Tweede Kamer inzake resultaten beleidsdoorlichting
hoofdstuk XII artikel 18 Scheepvaart en Havens 2015-2020 (Minister van
I&W)
8. Wijziging van het besluit studiefinanciering 2000 in verband met het herinvoeren
van de basisbeurs in het hoger onderwijs (Minister van OCW)
9. Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in
verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met
terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (Minister van
SZW)
10. Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden (Minister voor APP)
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidsreactie IBO jeugdcriminaliteit (Minister
voor Rechtsbescherming)
Aangehouden tot de volgende vergadering.
12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 14 februari 2023
a. MCU
b. Vierhoek
c. RFL
c.1 Brief aan de Tweede Kamer inzake selectie vierde tranche Regio Deals
(Minister van BZK)
13. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
14. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
b. Kabinetsreactie op initiatiefnota lid Omtzigt inzake rijksinspecties (Minister
van BZK)
Zie RBJ d.d. 7 februari 2023, pt.2
XX. Besluitenlijst

——————————-
Laatste video’s:
Alexandra van Huffelen beweert dat ze moest instemmen om mee te kunnen blijven praten https://youtu.be/aEQp_p0EaWs

Pieter Omtzigt & Renske Leijten confronteren Alexandra van Huffelen met buitenspel zetten Kamer youtu.be/XH82PG02Xo8

Pieter Omtzigt ‘D66 neemt afstand van beginselen democratie’ v Hind Dekker-Abdulaziz youtu.be/C_O2_rnUWgE

Harm Beertema spreekt Lisa Westerveld aan op aangenomen GroenLinks motie youtu.be/PZNsou2bWyI

[Terugkijken] Interpellatie-Leijten over negeren Kamermeerderheid Europese Digitale ID youtube.com/live/2jcRfvKZ228
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O