[LIVE] Technische briefing: Ontwikkelingen rondom het Coronavirus – Tweede Kamer VWS

0
209

Live: Technische briefing – Ontwikkelingen rondom het Coronavirus – Tweede Kamer VWS.

De technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt verzorgd namens:
De heer Jaap van Dissel – Directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.
Mevrouw Jolande Sap – Voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).

Deelnemers:
Nilüfer Gündoğan (Gündogan)
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Pepijn van Houwelingen (FVD)
(incompleet, wordt aangevuld)

Voorzitter: Judith Tielen.
Locatie: Troelstrazaal.
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
—————-

Technische briefing en commissiedebat over coronavirus
De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt op dinsdag 13 december vanaf 16.30 uur een technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Op donderdag 15 december gaan de Kamerleden over dit onderwerp in debat.

Wat gebeurt er in een technische briefing?
In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Debat: ontwikkelingen rondom het coronavirus
Voor het commissiedebat komt naar verwachting minister Ernst Kuipers van VWS naar de Kamer. Op de agenda staat onder meer de brief die de minister op 18 november naar de Kamerleden stuurde. In deze brief gaat Kuipers onder meer in op de stand van zaken rond de vaccinaties, het monitoren van het virus, het optimaliseren van de ziekenhuiszorg en onderzoek naar de meerwaarde van luchtreinigers.

Wijziging Wet Publieke Gezondheid
Op maandag 12 december gingen de commissieleden met de VWS-minister in debat over een wijziging van de Wet publieke gezondheid die moet zorgen voor een permanente grondslag voor beperkende maatregelen in het geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Het voorstel staat ook wel bekend als de coronawet, maar heeft betrekking op (de dreiging van) alle toekomstige pandemieën. Terugkijken: https://youtu.be/P3fznKMEMx8

—————-
Laatste video’s:
Gideon van Meijeren ‘We gaan hier niet volgens de regels van mevrouw Paulusma een debat voeren’ WPG https://youtu.be/YmjV0yvE9GI

Gideon van Meijeren ‘Waarom heeft u tegen een motie gestemd die hierom verzocht?’ v Judith Tielen https://youtu.be/qy9MDwQRTkg

Oppositie is het zat: ‘Coalitieslaven maken Tweede Kamer tandeloos’ – Aanvraag interpellatie-Leijten https://youtu.be/nc7GhukEqGs

Oppositieleden stellen taak als controlerend Kamerlid niet te kunnen uitoefenen – Pensioendebat https://youtu.be/uD09fQZu-EQ

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Twitter, korte filmpjes ▶ https://twitter.com/ArnewsNL
Studio Arnews: https://twitter.com/ARnewsNL/status/1414888881619709975
Arnews steunen: https://arnews.nl/steun-arnews/

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O