Martine van der Velde ‘NPO is een Nutteloos ding, PVV zou de NPO het liefste opdoeken’ Tweede Kamer

0
83

Martine van der Velde (PVV) stelt dat de ‘NPO een nutteloos ding is’, waarop Nicolien van Vroonhoven-Kok zich afvraagt of ze het goed heeft verstaan. Van der Velde bevestigt en benadrukt dat ‘De PVV de NPO het liefste zou opdoeken’. Waarna diverse Kamerleden interrumperen om verder op de ingenomen stelling in te gaan, waar o.a. Ilana RooderKerk (D66) de gedane uitspraken zeer zorgelijk noemt en Pepijn van Houwelingen (FVD) en Don Ceder (CU) Van der Velde naar haar mening en visie op omroep Ongehoord Nederland vragen, bij het Mediadebat – Tweede Kamer.

Spreker: Martine van der Velde – Partij voor de Vrijheid.
Interrupties door: Nicolien van Vroonhoven-Kok – Nieuw Sociaal Contract, Pepijn van Houwelingen – Forum voor Democratie, Ilana Rooderkerk – D66, Claire Martens-America – VVD & Don Ceder – ChristenUnie.
Voorzitter: Ingrid Michon-Derkzen.
Bewindspersonen:
Fragmenten uit: Commissiedebat Media 11 april ’24.
Locatie: Thorbeckezaal, Tweede Kamer.
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————