Oppositieleden stellen taak als controlerend Kamerlid niet te kunnen uitoefenen – Debat Pensioenwet

0
188

Punt van orde Léon de Jong (PVV) bij pensioendebat, is teleurgesteld over de haastige agendering/ het doordrukken van de Pensioenwet en heeft het gevoel zijn taak als controlerend Kamerlid niet volledig uit te kunnen oefenen. Pieter Omtzigt sluit zich aan bij punt van orde Léon de Jong, zegt op zijn tandvlees te lopen en zijn taak als Kamerlid niet uit te kunnen oefenen. Waarna Bart van Kent (SP) zich als derde oppositielid aansluit, stelt dat er wordt gestart met iets waar niemand nog klaar voor is en niemand de hele Pensioenwet heeft kunnen doorgronden. Bart Smals (VVD) is van mening dat men prima kan beginnen en zegt blij te zijn dat veel antwoorden voorzien in het antwoord op de vraag.

Sprekers: Léon de Jong – Partij voor de Vrijheid, Pieter Omtzigt. Bart van Kent – Socialistische partij, Bart Smals – VVD.
Voorzitter: Tunahan Kuzu.
Fragmenten uit: Wijziging van de Pensioenwet (artikelsgewijze behandeling) Pensioendebat – Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) – voortzetting Wetgevingsoverleg – 2 dec ’22.
Locatie: Groen van Prinstererzaal.
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Debat terugkijken: https://youtu.be/f7Lvtahp74Q
————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————