Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 6 april 2023

0
159

Live: De persconferentie van premier Mark Rutte over de Ministerraad van 6 april 2023.

Brongeluid is helaas niet synchroon, mijn welgemeende excuses voor de niet functionerende IT aan overheidszijde.

Agenda ministerraad:
1. Notulen van de vergadering van 17 maart 2023 (nr.3781630)
2. Verkenningen
a. Verkenning Transparantie contacten met derden (Minister van BZK)
Zie MR d.d. 31 maart 2023, punt 3a
3. Buitenlands beleid
a. Artikel 100-brief over de Nederlandse inzet in EUFOR Althea (Minister van
BZ)
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 4 april 2023, nr.13 (Minister
van BZ)
c. Buitenlands beleid en internationale missies
4. EU-implementatie
a. Besluit houdende wijziging van lijst 1, behorende bij de Opiumwet, in
verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst (Minister van VWS)
5. Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met het verlengen van
de opschorting van de marktverkenning (Minister voor Vro)
6. Nadere rapporten
a. Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van regels voor
het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)
(Minister voor PVO)
7. Benoemingen
a. Besluit tot benoeming van enkele leden van de Staatscommissie voor het
internationaal privaatrecht (Minister van BZ)
b. Benoeming twee leden Adviesraad Internationale Vraagstukken (Minister
van BZ)
8. Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 (Minister van Financiën)
9. Brief aan de Tweede Kamer inzake verduurzaming mkb (Minister van EZK)
10. Intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Minister van
SZW)
11. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 4 april 2023
a. Vierhoek
b. RBJ
b1. Kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering
bij de Rijksoverheid (Minister van BZK)
c. RWIZO
c1. Kabinetsreactie IBO Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (Minister
voor PVO)
12. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
13. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
XX. Besluitenlijst
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad
a. Voortgang Expressions of Principles maatwerkafspraken (Minister van EZK)

——————————-
Fragmenten/ hoogtepunten verkiezingsdebat:
Geert Wilders: ‘Dit kabinet moet echt weg. Ze hebben hun mandaat verloren, maken de verkeerde keuzes voor Nederland en gaan ruziënd over straat. Ik zal ze morgen in het Kamerdebat trakteren op een Motie van Wantrouwen’

Farid Azarkan maakt Rutte boos ‘Ik accepteer dit niet, neem het terug!’ youtu.be/KWDY1IvRUBU

Geert Wilders vs Sophie Hermans ‘U kiest voor de radicale agenda van Kaag!’ youtu.be/asSMM6yB0F4

Oppositie hekelt opmerkelijke aanvang eerste termijn Kabinet youtu.be/mzYGbR0bmfs

Motie van wantrouwen tegen Kabinet Rutte IV: ‘Regeer, of stap op!’ youtu.be/nWJFqQ3Npxw

Geert Wilders boos op Vera Bergkamp ‘Als ik D66 aanpak slaat u op tilt!’ youtu.be/1gbPF96CrA4

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O