Alexandra van Huffelen beweert dat ze moest instemmen om mee te kunnen blijven praten – Tweede Kamer

0
85

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen beweert dat ze (ondanks een tegenstemmende Kamermeerderheid), wel moest instemmen met een voorstel over een Europese digitale identiteit. Anders zou Nederland op Europees niveau niet meer mee mogen praten over invoeren Europese Digitale Identiteit. Chris Stoffer (SGP), Renske Leijten (SP) & Vicky Maeijer (PVV) confronteren haar met deze uitspraken – Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit, Tweede Kamer.

(Aanvraag interpellatiedebat: youtu.be/nc7GhukEqGs – ‘Coalitieslaven maken Tweede Kamer tandeloos’)

Spreker: Alexandra van Huffelen.
Interrupties door: Chris Stoffer (SGP), Renske Leijten (SP) & Vicky Maeijer (PVV).
Voorzitter: Martin Bosma.
Bewindspersonen: Alexandra van Huffelen – Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering.
Fragmenten uit: Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit – 16 feb ’23.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

Debat terugkijken: youtu.be/2jcRfvKZ228

De niet uitgevoerde motie:
Voorgesteld 30 november 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het Tsjechisch voorzitterschap een Raadsconclusie
heeft voorbereid over de Europese digitale identiteit en dat hierin de
eerdere zorgen van de Tweede Kamer, zoals over de opslag van data en
betrouwbare technologieën, onvoldoende zijn weggenomen;
verzoekt de regering niet in te stemmen met de Raadsconclusie en met
een aanhangsel aan te geven dat de positie van het Nederlandse
parlement anders is dan het bereikte compromisvoorstel,
en gaat over tot de orde van de dag.
Leijten

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————