Kamerleden buigen zich over naamgeving zalen

0
199

Een nieuwe werkgroep van acht Kamerleden buigt zich over de naamgeving van de zalen in het Kamergebouw aan het Binnenhof na de renovatie. Deze werkgroep Naamgeving zalen is in het voorjaar van 2023 officieel van start gegaan.

V.l.n.r. Mohammed Mohandis (PvdA), Jeanet van der Laan (D66), Thierry Aartsen (VVD, voorzitter), Roelof Bisschop (SGP) en Martin Bosma (PVV). Niet op de foto: Lucille Werner (CDA), Sylvana Simons (BIJ1) en Olaf Ephraim (Groep Van Haga).

De werkgroep, die op woensdag 19 april voor de tweede keer bijeen kwam, is ingesteld door het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het Presidium. Het Presidium vraagt de werkgroep advies uit te brengen over criteria voor de naamgeving van zalen in het Kamergebouw aan het Binnenhof na de renovatie. Nadat het Presidium de criteria heeft vastgesteld, worden alle fracties via een consultatieronde in de gelegenheid gesteld voorstellen voor de namen van zalen in te dienen. Hierna stelt de werkgroep een eindadvies op voor het Presidium.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit de volgende Kamerleden:

  • Thierry Aartsen (VVD, voorzitter);
  • Jeanet van der Laan (D66);
  • Martin Bosma (PVV);
  • Lucille Werner (CDA);
  • Mohammed Mohandis (PvdA);
  • Roelof Bisschop (SGP);
  • Sylvana Simons (BIJ1);
  • Olaf Ephraim  (Groep Van Haga).