[LIVE] Debat over de Spreidingswet (Asielopvangvoorzieningen) – Asieldebat Tweede Kamer

0
51

Live: Debat over de Spreidingswet (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) – Tweede Kamer.

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 26 en woensdag 27 september over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook de Spreidingswet genoemd.

Sprekerslijst Debat over Spreidingswet:
1. K.P. Piri PvdA 20 min
2. M. Koekkoek Volt 20 min
3. B.J. Eerdmans JA21 15 min
4. W.R. van Haga Groep Van Haga 10 min
5. G. van den Brink CDA 20 min
6. A. Podt D66 20 min
7. J.J. (Jasper) van Dijk SP 15 min
8. C.A.M. van der Plas BBB 20 min
9. G. Markuszower PVV 360 min
10. R.P. Brekelmans VVD 20 min
11. T. Kuzu DENK 15 min
12. R. Bisschop SGP 15 min
13. D.G.M. Ceder ChristenUnie 10 min
14. F.J.H. Jansen FVD 20 min

Steun Arnews ▶ https://streamelements.com/arnews/tip

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt de opvang van asielzoekers in Nederland. Het COA doet dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de uitvoering van haar werk is het COA afhankelijk van de medewerking van gemeenten.

Evenwichtiger verdeling
Gemeenten zijn niet verplicht om mee te werken. Het wetsvoorstel wil gemeenten een expliciete wettelijke taak geven bij de opvang van asielzoekers. Tevens wil het kabinet met het wetsvoorstel komen tot een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over gemeenten.

Rondetafelgesprek
Het wetsvoorstel dateert van maart 2023. Het is ingediend door de nu demissionaire staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Op 1 juni hield de commissie voor Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over het onderwerp met deskundigen en betrokkenen.

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O