[LIVE] Wijziging van de Pensioenwet (artikelsgewijze behandeling) – Pensioendebat Tweede Kamer

0
329

Live: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) – Pensioendebat Tweede Kamer.

Bewindspersonen: Carola Schouten – Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in kabinet-Rutte IV.

1. Contract
Artikel-
nummers Subthema
1 Beschermingsrendement
10 Toelichting pensioenovereenkomsten
10a Solidaire pensioenovereenkomst
10b Flexibele pensioenovereenkomst
10c Premie-uitkeringsovereenkomst
10d Solidariteitsreserve
10e Risicodelingsreserve
13 Verlening van toeslagen
17 Gelijke premie (eis leeftijdsonafhankelijke premie)
25 Voorwaarden solidariteitsreserve
52 Zorgplicht bij flexibele premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid
52b Risicohouding
55 Aanpassingen inzake behoud aanspraak op pensioen bij beëindiging deelneming
63a Voorwaarden variabele uitkering
144 Parameters en scenarioset
147 Statenverslagen

2. Transitie

Artikel-
nummers Subthema
83 Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht
105 Eisen ten aanzien van beleid
150 Overdracht, verzekering of onderbrenging bij eindigen pensioenregeling
150c Mijlpalen in transitieperiode
150d Transitieplan
150e Berekenen transitie-effecten
150f Afspraken compensatie pensioenovereenkomst
150g Hoorrecht vereniging van gewezen deelnemers of pensioengerechtigden
150h Transitiecommissie
150i Implementatieplan
150j Communicatieplan
150k Afspraken compensatie uitvoeringsovereenkomst
150l Standaard invaarpad
150m Interne collectieve waardeoverdracht pensioenfonds bij transitie
150n Omrekenmethoden en aanwenden vermogen pensioenfonds
150o Grenzen aanwenden vermogen bij collectieve waardeoverdracht
150p Financieel overbruggingsplan tijdens transitie
150q Verdere uitwerking overbruggingsplan

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Twitter, korte filmpjes ▶ https://twitter.com/ArnewsNL
Studio Arnews: https://twitter.com/ARnewsNL/status/1414888881619709975
Arnews steunen: https://arnews.nl/steun-arnews/

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O