Renske Leijten kaart invoering digitale identiteit aan: ‘Nauwelijks debat over geweest’ Tweede Kamer

0
278

Renske Leijten (SP) kaart invoering digitale identiteit aan, verzoekt de regering af te zien van implementatie e-wallet in 2023, inclusief stemming.

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN
Voorgesteld 30 november 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het kabinet inzet op een eerste proefversie van een
publieke digitale portemonnee in 2023;
constaterende dat uitvoeringsinstanties aangeven niet meer in staat te zijn regelingen als gratis kinderopvang of de € 190 tegemoetkoming in de
energiekosten uit te voeren;
constaterende dat er geen Europese overeenstemming is rondom het
gebruik van e-wallets en de Wet digitale overheid (WDO) nog niet eens in
werking is getreden;
constaterende dat gemeenten aangeven moeite te hebben met de
implementatie van de e-wallet zolang de eerste tranche van de maatregelen uit de WDO nog niet is geïmplementeerd;
verzoekt de regering op dit moment af te zien van de implementatie van
de e-wallet in 2023,
en gaat over tot de orde van de dag.
Leijten

Spreker: Renske Leijten – Socialistische Partij.
Voorzitter: Martin Bosma & Vera Bergkamp.
Fragmenten uit: Telecomraad en stemmingen – 30 nov en 1 dec ’22.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

————————————
Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

BRON: Tweedekamer.nl
————————————