Pieter Omtzigt trekt aan de bel over wijziging Kieswet: ‘Dat moet je niet willen’ – Tweede Kamer

0
339

Stemverklaring Pieter Omtzigt over de Wet kiescollege niet-ingezetenen, stelt dat je de Kieswet niet in het jaar voor de verkiezingen moet willen wijzigen, dat is de internationale standaard van de Commissie van Venetië. Omtzigt stelt daarnaast dat kiesrecht in het buitenland waarschijnlijk zal resulteren in een 3 keer zwaarder wegende stem, dat is oneerlijk.

Letterlijke stemverklaring Pieter Omtzigt: “We staan op het punt om de Kieswet te wijzigen, maar dat doe je eigenlijk niet in het jaar voor de verkiezingen. Dat is de internationale standaard van de Venetië-Commissie. Daar staat het letterlijk in. Dat moet je niet willen, omdat je dan al kunt zien wie daarvan zou kunnen profiteren. Daar wijzen we andere landen op, dus daar zouden we onszelf ook aan moeten houden.

De tweede reden waarom ik tegen deze wet zal stemmen, is dat de stem van de kiesgerechtigden in het buitenland die opkomen, waartoe ik overigens ooit behoorde en waar ik dus enige sympathie voor heb, twee of drie keer zo zwaar meetelt als de stem van eenieder die in Nederland woont. Ik kan uitleggen waarom. Dat heeft te maken met het feit dat je uitgaat van een volledige opkomst en de opkomst van die mensen heel veel lager is. Ik vind dat oneerlijk en niet passen bij one man, one vote, omdat je stem dan drie keer zo zwaar telt voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Daarom zal ik tegen dit wetsvoorstel stemmen.”

Onderwerp: Wetsvoorstel Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen).

Spreker: Pieter Omtzigt.
Voorzitter: Vera Bergkamp.
Fragmenten uit: Stemmingen Tweede Kamer.
Locatie: Plenaire zaal B67, Tweede Kamer.

Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O
————————————
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI

Steun Arnews d.m.v. een like. Becommentariëren kan in de reacties.
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat en reacties.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

————————————

Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.

————————————
BRON: Tweedekamer.nl

Arnews livestreams ▶ https://bit.ly/2V7xP3O