Rob Jetten afwezig bij Politieke Beschouwingen – Omtzigt en Wilders reageren kritisch

0
1197
rob jetten ezk afwezig apb
rob jetten ezk afwezig apb

Nieuwsbericht 2 september 2022 – Tweede Kamer

Rob Jetten (Minister voor Klimaat en Energie) heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp per brief medegedeeld dat hij afwezig zal zijn tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De afmelding van Jetten (als Minister van Klimaat en Energie) valt op z’n minst opmerkelijk te noemen, er heerst een energiecrisis en er is grote twijfel of de de overheid de leveringszekerheid van gas deze winter kan garanderen. Daarnaast ligt Jetten recent fors onder vuur vanwege dwangmaatregelen; Nederlandse gemeenten worden gedwongen om de Russische gascontracten op te zeggen. Dankzij deze dwangmaatregelen moeten gemeenten nu dus nieuwe en veel duurdere energiecontracten aangaan met nieuwe aanbieders. Deze nieuwe aanbieders zouden veelal alsnog gas van Russische origine leveren. Gemeenten zullen dus uiteindelijk fors meer gaan betalen, voor hetzelfde gas. Russische bedrijven maken – in samenwerking met andere landen – recordwinsten dankzij deze constructie. De maatregelen van Jetten lijken dus averechts werken en Nederlanders dragen de lasten.

Pieter Omtzigt reageerde vanmorgen op de brief van Jetten, Omtzigt stelt dat er miljoenen Nederlanders wakker liggen vanwege de onbetaalbare energie en dit topprioriteit zou moeten zijn. Omtzigt zegt op zoek te gaan naar medestanders om aanwezigheid van Jetten bij de APB af te dwingen. Ook wil Omtzigt het liefst snel in debat met Jetten over de betaalbaarheid van energie en de woekerwinsten die momenteel worden gemaakt door bepaalde bedrijven.

Artikel gaat hieronder verder….

 

Ook Geert Wilders reageerde, met een iets minder genuanceerde reactie. Wilders stelt dat dit echt niet kan, en dit wederom getuigd van arrogantie en dedain.

Wilders: ‘Nu is #Jetten – nota bene de minister van de hoge energierekeningen – er niet bij want hij vliegt lekker naar de VS voor een congres. Wat een dedain, wat een arrogantie. Kan echt niet.’

 

Artikel gaat hieronder verder….

Jetten heeft overigens geen ‘actieve rol’ heeft bij de APB, aangezien alleen de premier (Mark Rutte) het woord voert tijdens de APB. Dit zou voor hem pleiten om andere (relevantie en of belangrijke) taken uit te voeren tijdens deze dagen. Omtzigt stelt echter dat een groot deel van het debat over de portefeuille (energiezekerheid, herkomst gas, dwang gemeenten) van ‘de behoorlijk afwezige’ Jetten zal gaan.

Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas steunt de oproep van Omtzigt en stelt dat bij afwezigheid van Jetten het hek van de dam zal zijn: ‘de Kamer gaat voor’.

 

— D66 slaat terug (of doet een poging)

De nationale kritiek en verontwaardiging op Jetten lijkt niet goed te worden ontvangen bij zijn collega’s van D66. Joost Sneller (Kamerlid voor D66) plaatst – na de afmelding van Jetten en daaropvolgende kritiek van o.a. Pieter Omtzigt- een Tweet over een verzoek van Omtzigt om een commissiedebat over memo-Palmen te verplaatsen.

Frans Weisglas reageert op Sneller en stelt dat Ministers aanwezig horen te zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen, mede om Minister-president Rutte te ondersteunen bij Kamervragen.

 

Steven van Weyenberg (ook Kamerlid voor D66) citeert de Tweet van Sneller, i.c.m. het bericht van Omtzigt met een prijsvraag: ‘Zoek de verschillen

Haags Gebrabbel lijkt door de Twitterjury te worden uitverkozen als winnaar van de hoofdprijs.

 

 

 

De brief van Rob Jetten:

 

In principe dienen ALLE Ministers en Staatssecretarissen aanwezig te zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

Vervolg:

 

Dit bericht wordt aangevuld.


 

Wat zijn de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’?

Direct na Prinsjesdag bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’, verkort tot APB.

Belangrijk debat

De Algemene Politieke Beschouwingen gelden als een belangrijk debat, omdat daarin duidelijk wordt welke ruimte het kabinet heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor is. Het debat duurt meestal twee dagen. De media besteden er veel aandacht aan.

Moties

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig. De minister-president voert het woord namens de regering. De fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Zij kunnen in moties bezwaren indienen tegen de voorstellen van de regering, of vragen om aanpassingen.

Algemene Financiële Beschouwingen

In de week na het debat van de fractievoorzitters met de premier volgen de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De financieel specialisten van de Kamerfracties debatteren met de minister en de staatssecretaris van Financiën over de rijksbegroting.

Begrotingsdebatten

In de daaropvolgende maanden verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer. De Kamer heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd voor de behandeling van de begrotingen. In bijzondere gevallen is daarop een uitzondering mogelijk. Vanzelfsprekend komen allerlei onderdelen van het beleid daarna nog regelmatig aan de orde in andere debatten in de Kamer. Veel plannen uit de begrotingen moeten in afzonderlijke wetsvoorstellen worden uitgewerkt en behandeld. Verder leiden actuele ontwikkelingen voortdurend tot nieuwe debatten over onderdelen van het kabinetsbeleid.