Terugkijken: Kamer keert terug voor stemming over hertelling n.a.v. de verkiezingen – Tweede Kamer

0
65

Terugkijken: Laatste vergaderdag voor verkiezingsreces (Afscheid van velen) – Tweede Kamer – Tweede Kamer.

Kamer bijeen om te stemmen over hertelling.

Voorzitter Vera Bergkamp heeft de Tweede Kamer bijeengeroepen voor een stemming op zaterdagochtend 2 december om 10.15 uur. Dit is nodig om een hertelling mogelijk te maken van de verkiezingsuitslag van vier Tilburgse stembureaus, ook op zaterdag 2 december. U kunt de stemming live volgen.

Ook live op https://twitch.tv/arnews

Steun Arnews ▶ https://streamelements.com/arnews/tip / https://bit.ly/Arnews )
(Donatiealerts komen in beeld tijdens schorsingen & pauzes)

De bijeenroeping van de Kamerleden volgt op een bekendmaking van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Op vrijdagavond 1 december heeft deze commissie aan de Tweede Kamer laten weten dat er ‘onverklaarbare stemverschillen’ zijn gevonden in de uitslag van de Kamerverkiezingen van 22 november bij vier stembureaus in Tilburg.

Hertelling noodzakelijk
De Kiesraad heeft deze verschillen ook gevonden. Omdat het gaat om een verschil van meer dan 2 procent van de getelde stemmen, is hertelling noodzakelijk volgens de Kieswet. De hertelling wordt onder verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer in het openbaar uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau dat de stemmen eerder heeft geteld.

Stemming (over de brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven inhoudende het voorstel aan de Kamer om opdracht te geven tot het doen van hertellingen nav de verkiezingen op 22 november jl.)

Kiesraad stelt uitslag vast
In de twee weken na het verkiezingsreces is de Kiesraad bezig om de uitslag van 22 november precies vast te stellen en om te zetten naar zetelaantallen. Er zijn dan geen Kamervergaderingen.

Afscheid ‘oude’ Tweede Kamer
In de ‘oude’ samenstelling komt de Kamer alleen op 5 december nog bijeen. Er wordt dan afscheid genomen van alle vertrekkende Kamerleden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt voor iedere vertrekker een afscheidswoord. De dag erna treedt de nieuw gekozen Kamer aan. Tijdens die eerste vergadering stellen de nieuwe Kamerleden een profielschets op voor de nieuwe Kamervoorzitter. Deze kiezen zij later uit hun midden.

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Tweede Kamer

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O