Tweede Kamer keert terug van zomerreces

0
693

Tweede Kamer keert terug van zomerreces

De Tweede Kamer keert op dinsdag 23 augustus terug van het zomerreces. Kamerlid Geert Wilders (PVV) doet tijdens de regeling van werkzaamheden een verzoek voor een plenair debat. Aanleiding zijn onder meer de recente uitspraken van Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, over stikstofafspraken en koopkracht. Voorafgaand aan de regeling vindt er een technische briefing plaats verzorgd door het Centraal Planbureau (CPB) over de Augustusraming. 

Regeling van werkzaamheden

De vergadering start om 10.15 uur met de beëdiging van Kamerleden Chris Simons (VVD), Martijn Grevink (VVD) en Ralf Dekker (FVD). Aansluitend is er een regeling van werkzaamheden. Tijdens de regeling stelt de Kamer haar plenaire agenda vast en behandelt zij debatverzoeken. Indien er een meerderheid voor een debat is, wordt dit naar verwachting nog dezelfde dag gehouden.

Technische briefing CPB

Voorafgaand aan de plenaire vergadering krijgen de Kamerleden van de commissie voor commissie voor Financiën om 9.00 uur een technische briefing. Deze briefing wordt verzorgd door drie vertegenwoordigers het CPB en gaat over de Augustusraming.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Debatteren in het reces

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Als een meerderheid van de Kamer het belangrijk vindt om zo snel mogelijk over een onderwerp te spreken met de regering, kan er een recesdebat worden gepland.