Algemene Politieke Beschouwingen 2022 / live

0
1051
Algemene Politieke Beschouwingen

Algemene Politieke Beschouwingen 2022

De dagen na Prinsjesdag staan zoals gebruikelijk in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het debat, dit jaar op woensdag 21 september en donderdag 22 september, gaat over de hoofdpunten van de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2023. Volg het debat via de livestream / https://youtube.com/arnewsnl/live

Algemene Politieke Beschouwingen

Op Prinsjesdag, dit jaar op 20 september, bood minister Sigrid Kaag van Financiën de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2023 aan de Tweede Kamer aan. Direct hierna, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) debatteren de fractieleiders over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. In het debat wordt duidelijk welke ruimte het kabinet heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor is. Op woensdag 21 september is het woord aan de Kamerleden. Op donderdag 22 september beantwoordt minister-president Mark Rutte de vragen die de Tweede Kamer een dag eerder heeft gesteld.

Moties

Bij de APB voert de minister-president het woord namens de regering. De fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Zij kunnen in moties bezwaren indienen tegen de voorstellen van de regering, of vragen om aanpassingen.

Algemene Financiële Beschouwingen

In de week na het debat van de fractievoorzitters met de premier volgen de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De financieel specialisten van de Kamerfracties debatteren met de minister en de staatssecretaris van Financiën over de rijksbegroting.

Begrotingsdebatten

In de daaropvolgende maanden verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer. De Kamer heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd voor de behandeling van de begrotingen. In bijzondere gevallen is daarop een uitzondering mogelijk. Vanzelfsprekend komen allerlei onderdelen van het beleid daarna nog regelmatig aan de orde in andere debatten in de Kamer. Veel plannen uit de begrotingen moeten in afzonderlijke wetsvoorstellen worden uitgewerkt en behandeld.

 

Sprekerslijst APB 22

 

Kamervoorzitter over de APB

In deze video legt Kamervoorzitter Vera Bergkamp het belang uit van de APB:

https://www.youtube.com/watch?v=iRZxQEpEQRc